Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Liên kết bền chặt các chuỗi giá trị 

Xem với cỡ chữ
Trong quá trình xây dựng và phát triển, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã xây dựng được hệ thống hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí đến phát triển công nghiệp khí - điện - chế biến và dịch vụ dầu khí. Tuy nhiên, để cho chuỗi giá trị phát huy được sức mạnh, các mối liên kết phải thật sự bền chặt từ bên trong, chứ không chỉ là hình thức hay bằng các mệnh lệnh hành chính; các thành viên trong chuỗi phải chủ động, tích cực tham gia, chung tay xây dựng, kiến tạo những giá trị mới.

Hình thành chuỗi giá trị

Là yêu cầu tất yếu để tận dụng được những tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, cơ hội cho sự phát triển, cũng như tạo ra lợi thế về quy mô, năng lực cạnh tranh trên thị trường, tăng cường các cơ hội việc làm, giúp các doanh nghiệp tận dụng tốt hơn nguồn lực về cơ sở vật chất, kỹ thuật, chất xám để mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng thông qua dịch vụ chất lượng cao và giá cả cạnh tranh, những năm qua, PVN đã thực hiện quyết liệt việc liên kết, hình thành chuỗi giá trị để phát huy nội lực theo tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11.2.2020 của Bộ Chính trị về Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kho cảng PVGAS

Theo đó, trong năm 2020, PVN đã tăng cường triển khai nhiều hoạt động cụ thể, có thể kể đến sự hợp tác của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí (PTSC) và Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) phát triển chuỗi Dự án Khí - Điện - Cảng dịch vụ, hướng đến việc hợp tác đầu tư với mục tiêu xuyên suốt là sản xuất điện, khí có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. Trước mắt, các bên thống nhất hợp tác phát triển các dự án cấp khí LNG tái hóa bổ sung cho Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1 và cho Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1A.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng, chuỗi dịch vụ trong toàn ngành dầu khí đã từng bước được hình thành. Trong năm 2020, PVN đã thực hiện khảo sát một cách hệ thống tất cả các doanh nghiệp trong chuỗi dịch vụ về nguồn lực, năng lực, định mức, đơn giá... để đánh giá tài sản, xác định điểm mạnh, điểm yếu, lợi thế cạnh tranh, từ đó có sự phân công rõ ràng, tăng cường phối hợp trong chuỗi để phát huy năng lực, khả năng cung cấp dịch vụ; kết nối, chia sẻ thông tin trong chuỗi dịch vụ với các khối/lĩnh vực hoạt động khác của PVN để tận dụng cơ hội việc làm, phát huy sức mạnh nội lực.

Ngoài ra, lãnh đạo PVN cũng định hướng các nhà máy lọc hóa dầu tận dụng vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng và tài sản đã đầu tư để phát triển theo chuỗi chế biến sâu, kết nối chuỗi cung ứng giữa các nhà máy. Các cụm công nghiệp khí - điện - đạm sẽ hình thành chiến lược phát triển cho cả cụm, trên cơ sở đánh giá những cơ hội, rủi ro, có sự phối hợp cụ thể, bài bản từ nguồn nhân lực trong vận hành, bảo dưỡng, đến sự phối hợp trong hệ thống, hạ tầng, công cụ phụ trợ và việc chia sẻ, sử dụng sản phẩm của nhau, nhằm tạo ra những lợi ích hài hòa.

Chung tay kiến tạo những giá trị mới

Theo Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng, trong năm qua, các đơn vị thành viên của PVN đã đẩy mạnh liên kết hợp tác cùng phát triển như PV GAS hợp tác với Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) trong sản xuất và chế biến xăng dầu; Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) và Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) hợp tác đào tạo toàn diện; Trường cao đẳng dầu khí (PVMTC), PV Power, Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) ký kết Thỏa thuận hợp tác chuỗi cung ứng các hoạt động dịch vụ trong ngành...

Chưa kể, hàng tháng Tổng Giám đốc PVN đều chủ trì cuộc họp giao ban với tổng giám đốc, giám đốc các đơn vị thành viên để nắm bắt tình hình hoạt động, qua đó tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp giữa PVN và các đơn vị thành viên trong việc tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc. Mặt khác, các đơn vị thành viên cũng cập nhật thông tin, kết nối hợp tác với nhau. Nhờ đó, sự gắn kết, phối hợp trở nên hiệu quả hơn.

Lãnh đạo PVN cũng chỉ đạo hình thành chuỗi phân phối, tận dụng hệ thống, kênh phân phối trong chuỗi đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa sản phẩm trong chuỗi, giúp tối ưu hóa, giảm chi phí. Qua đó, PVN đã làm sáng rõ hơn về cấu trúc chi phí, đánh giá chi tiết, tổng thể tài sản, nguồn lực, những vấn đề tồn tại và tiềm năng. Từ đó, xem xét, tái phân bổ nguồn lực cho phù hợp nhằm phát huy giá trị sử dụng, phân bổ rủi ro, hình thành một chiến lược kinh doanh tổng thể, hài hòa trong một chuỗi liên kết vững chắc. Việc đẩy mạnh liên kết chuỗi cũng giúp cho PVN tầm nhìn tổng thể, dài hạn, bảo đảm cho sự phát triển bền vững.

Tuy nhiên, để gắn kết những mối liên kết còn lỏng lẻo, đứt gãy trong hệ thống, nhất là phát huy được sức mạnh của chuỗi giá trị, các mối liên kết phải thật sự bền chặt từ bên trong, chứ không chỉ là hình thức hay bằng các mệnh lệnh hành chính, đại diện PVN nêu rõ, các thành viên trong chuỗi đều phải thấy được giá trị của sự liên kết và chủ động, tích cực tham gia, chung tay xây dựng, kiến tạo những giá trị mới.

Vân Phi