Liên Hiệp Quốc đánh giá cao về bảo đảm quyền con người của Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Chiều 15.3, tại Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, chuyên gia độc lập về các vấn đề của người thiểu số Gay McDougall đã trình bày kết quả chuyến thăm Việt Nam tháng 7.2010 vừa qua.

Bà Gay McDougall đánh giá cao việc Việt Nam coi cộng đồng các dân tộc ít người là bộ phận cấu thành của dân tộc Việt Nam; hoan nghênh quyết tâm chính trị, các chính sách, biện pháp và chương trình của Chính phủ Việt Nam nhằm bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số trên mọi lĩnh vực, nhất là nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển KT - XH giữa dân tộc thiểu số với đồng bào Kinh. Bà Gay McDougall cho rằng, Việt Nam đã có kinh nghiệm tốt về xóa đói giảm nghèo đối với người dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, bà thừa nhận mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song Việt Nam còn phải đối phó với nhiều thách thức như vấn đề đời sống của đồng bào thiểu số còn khó khăn, tỷ lệ nghèo còn cao, nâng cao chất lượng giáo dục và tăng cường tạo thêm việc làm cho người lao động ở các vùng người dân tộc thiểu số sinh sống.

Trong phát biểu thảo luận, Đại sứ Vũ Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva khẳng định, việc đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số, nhất là quyền phát triển, luôn là ưu tiên cao của Việt Nam, thể hiện trong luật pháp, chính sách, các chương trình quốc gia và Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đặc biệt về xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế, tạo việc làm, giữ gìn bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống của các dân tộc thiểu số. Đại biểu nhiều nước cũng đã đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam của chuyên gia độc lập cũng như tinh thần đối thoại và hợp tác xây dựng của Chính phủ Việt Nam đối với các cơ chế nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

(Theo TTXVN)