Lễ trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động

Chiều 13.1, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Ban Công tác đại biểu đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động của Nhà nước tặng các cán bộ thuộc diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý, công chức lãnh đạo, quản lý thuộc Văn phòng Quốc hội.