Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.