Lễ cầu ngư, ra quân vụ cá Nam 2014

Sáng 30/3, tại Cát Bà, UBND huyện Cát Hải, Hải Phòng đã tổ chức Lễ cầu ngư truyền thống, ra quân vụ cá Nam và thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2014.
Lễ cầu ngư đã diễn ra với những nghi thức trang trọng, cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa vụ khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả cao.
Ngay sau Lễ cầu ngư truyền thống, UBND huyện Cát Hải đã phối hợp với Tổng cục Thủy sản và Sở NN và PTNT Hải Phòng đã tổ chức hoạt động ra quân khai thác vụ cá Nam gắn với thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản với mục tiêu bảo tồn, bảo vệ, gắn với quản lý hiệu quả hoạt động khai thác thủy sản, đồng thời giữ gìn tốt tính đa dạng sinh học của sinh vật biển.