Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh

Lấy ý kiến góp ý các dự án luật trình tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV 

Xem với cỡ chữ
Ngày 18.10, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và dự thảo Luật Cảnh sát cơ động dự kiến trình tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân chủ trì hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ĐBQG tỉnh Ngô Hoàng Ngân phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân phát biểu tại hội nghị

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự gồm 8 phần, 36 chương, 476 điều. Trong đó, có 286 Điều sửa đổi, 142 điều bổ sung mới, giữ nguyên 48 điều và bỏ 12 điều. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý một số vấn đề như: Cần thiết phải ban hành, sửa đổi cụ thể hơn một số điều nhằm giải quyết những khó khăn, bất cập trong quá trình thực thi Bộ luật Tố tụng hình sự; sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến việc bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác tin báo về tội phạm đối với công an xã; quyền đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng; việc miễn trách nhiệm hình sự; cơ chế bắt khẩn cấp…

Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) gồm 5 chương, 31 điều, nội dung cơ bản được xây dựng trên cơ sở bám sát các giải pháp của 4 chính sách đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua; kế thừa các quy định còn phù hợp của Pháp lệnh CSCĐ năm 2013. Dự thảo Luật cũng điều chỉnh, làm rõ quy định về thẩm quyền quyết định điều động CSCĐ thực hiện nhiệm vụ của Tư lệnh CSCĐ và Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tại khoản 2 và khoản 3, điều 19 của Dự thảo) bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, phù hợp với thực tế triển khai thực hiện nhiệm vụ của CSCĐ.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với quy định trong dự thảo Luật, đồng thời trao đổi một số nội dung về các nội hàm “đặc thù”, “đặc biệt” và “tinh nhuệ” của lực lượng CSCĐ, để làm rõ vị trí, vai trò của lực lượng CSCĐ so với các lực lượng khác trong Công an nhân dân. Từ đó, làm nổi bật sự cần thiết phải ban hành đạo luật riêng cho lực lượng này.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân đánh giá cao những ý kiến tham gia, đóng góp cho các Dự thảo Luật. Nhấn mạnh, đây là những ý kiến thiết thực xuất phát từ thực tiễn hoạt động của các cơ quan tố tụng và thực tiễn cuộc sống, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp báo cáo gửi Ban soạn thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân đề nghị, sau hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu tham gia ý kiến đối với 2 Dự thảo luật nêu trên, góp phần hoàn thiện hơn trước khi Quốc hội thông qua.

Tuấn Nguyên