Nhịp cầu

Lấy kết quả giải quyết kiến nghị cử tri làm tiêu chí đánh giá 

Xem với cỡ chữ

Trước và sau Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XVIII, cử tri đã có 330 kiến nghị thuộc các lĩnh vực. Đến hết tháng 11.2020, tất cả đã được xem xét, giải quyết, trả lời. Trong đó, 102/330 kiến nghị đã được giải quyết xong, chiếm 30,9%; còn 166 kiến nghị đang được xem xét giải quyết và đã có lộ trình giải quyết, chiếm 50,3%, trong đó có 139 kiến nghị đang được xem xét, giải quyết; 27 kiến nghị có lộ trình giải quyết; 62 kiến nghị được UBND tỉnh tiếp thu nhưng do khó khăn về nguồn lực nên chưa thực hiện được, chiếm tỷ lệ 18,8%.

Trên thực tế, nhiều kiến nghị chính đáng của cử tri đã được giải quyết kịp thời như cung ứng cấu kiện kênh mương bê tông đúc sẵn cho các xã; kiểm tra chất lượng, cấp bù cây keo giống bị chết hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ… Kết quả giải quyết nội dung kiến nghị cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đơn cử, tại xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, sau khi kiến nghị về việc đầu tư cải tạo hệ thống kênh mương dẫn nước từ đập Ô Zô trên địa bàn được đưa ra, chỉ một thời gian ngắn, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế, tổ chức thi công nên đến nay việc điều tiết nước sản xuất được thuận lợi. Từ lắng nghe, giải quyết kịp thời các kiến nghị đã tạo niềm tin sâu sắc giữa cử tri với đại biểu HĐND các cấp.

Theo đại biểu Phạm Thị Thúy Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đã liên tục đôn đốc các cơ quan có trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cử tri theo từng vấn đề, nội dung. Nhiều cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri đã khẩn trương xem xét, nghiên cứu trả lời cử tri với thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm. Các cơ quan báo chí của tỉnh, Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh kịp thời đăng tải kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết, trả lời để cử tri biết, theo dõi và giám sát. Nhiều ý kiến, kiến nghị được giải quyết thấu đáo, tháo gỡ được những khó khăn, bức xúc, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri.

Tuy nhiên, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri cho thấy, vẫn còn có một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, xã chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, phần lớn kiến nghị của cử tri về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, trường học, điện, nước sinh hoạt… đòi hỏi nguồn kinh phí lớn nhưng hiện nay tỉnh chưa có đủ nguồn lực để giải quyết.

Vì vậy, để thực hiện tốt công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh Tuyên Quang cần tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trong thực hiện, phối hợp giải quyết kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, cần đưa kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác hằng năm của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố và cá nhân người đứng đầu, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết kiến nghị của cử tri.

LINH NGUYỄN