Lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản khu vực phía Bắc 

Xem với cỡ chữ
Ngày 30.7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong điều kiện dịch Covid-19.

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Tổ công tác phối hợp với các tỉnh, thành phố phía Bắc (từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra) chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các phương án duy trì hoạt động sản xuất tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và các quy định khác của Chính phủ.

Tổ công tác xây dựng phương án bảo đảm an toàn cao nhất trong khu vực sản xuất để thúc đẩy mạnh hơn nữa sản xuất, chế biến tại các tỉnh chưa bị hoặc nguy cơ dịch bệnh Covid-19 chưa cao, tăng nguồn cung phục vụ nhu cầu tại chỗ. Đồng thời, cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm cho các địa phương thực hiện giãn cách do dịch Covid-19 và phục vụ xuất khẩu.

Tổ công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho lưu thông, cung ứng các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản. Nghiên cứu, đề xuất báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết vướng mắc nếu vượt thẩm quyền.

Tổ trưởng Tổ công tác phía Bắc là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và điều hành hoạt động của Tổ công tác; chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ liên quan khi cần thiết.

Trước đó, ngày 18.7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Tổ trưởng Tổ công tác phía Nam là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam.

MH