Vai trò của thanh tra ngành trong công tác thanh tra:

Nếu lãnh đạo Sở, Bộ có nhúng chàm thì làm sao được thanh tra

- Thứ Năm, 26/05/2022, 12:49 - Chia sẻ

Thanh tra Chính phủ trực thuộc Chính phủ, các hoạt động độc lập và có đủ thẩm quyền để tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra. Còn thanh tra ngành trực thuộc các sở, bộ thì hoạt động không được độc lập, phải có sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ, lãnh đạo cấp sở mới tổ chức được thanh tra. Nếu mà lãnh đạo sở có nhúng chàm, lãnh đạo bộ, ngành có nhúng chàm vào vấn đề nào đó thì làm sao mà được thanh tra.

Chuyên mục Góc nhìn chuyên gia, phóng viên báo Đại biểu Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà tỉnh Đồng Tháp về vấn đề này.

Vai trò của thanh tra ngành trong công tác thanh tra:

Nếu lãnh đạo Sở, Bộ có nhúng chàm thì làm sao được thanh tra

- 26/05/2022, 12:49 - Chia sẻ

Thanh tra Chính phủ trực thuộc Chính phủ, các hoạt động độc lập và có đủ thẩm quyền để tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra. Còn thanh tra ngành trực thuộc các sở, bộ thì hoạt động không được độc lập, phải có sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ, lãnh đạo cấp sở mới tổ chức được thanh tra. Nếu mà lãnh đạo sở có nhúng chàm, lãnh đạo bộ, ngành có nhúng chàm vào vấn đề nào đó thì làm sao mà được thanh tra.

Chuyên mục Góc nhìn chuyên gia, phóng viên báo Đại biểu Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà tỉnh Đồng Tháp về vấn đề này.

 
Nguyễn Thăng - Văn Tùng - Xuân Sơn