Nam Phi: Minh bạch lương giữa lãnh đạo và người lao động
06:08 03/10/2021
Những điều chỉnh cần thiết
05:54 20/06/2021
Điều chỉnh đối với từng loại hình hợp đồng cụ thể
05:41 20/06/2021
Quyền pháp lý của các dòng sông: ​​​​​​​Xu thế của thế giới?
07:43 04/04/2021
Nỗ lực bảo vệ “Mẹ sông”
07:39 04/04/2021
Hướng tới mô hình “tòa án thông minh” đầu tiên trên thế giới
07:03 21/03/2021
Hiệu quả, minh bạch và thuận tiện hơn
07:01 21/03/2021
Australia: Đòi lại công bằng cho các hãng truyền thông
08:51 28/02/2021
Mỹ: Mọi thứ đều có khuôn khổ
08:47 28/02/2021
Kiểm soát nền tảng truyền thông xã hội: Không thể lơ là
08:43 28/02/2021
Chặt chẽ để bảo vệ quyền riêng tư
03:14 10/01/2021
Thụy Sỹ: Đáp ứng bảo vệ dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế
03:13 10/01/2021