Mỹ: Bảo vệ từ cấp liên bang đến tiểu bang

Bạo lực gia đình khiến nhiều gia đình tan nát, với những hậu quả tàn khốc có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. Đáng buồn thay, hơn 10 triệu người Mỹ phải chịu đựng tình trạng bạo lực mỗi năm dưới bàn tay của những người thân yêu, trong đó phụ nữ có nguy cơ trở thành mục tiêu của tội ác kinh khủng này gấp đôi nam giới. Trong bối cảnh đó, đất nước cờ hoa luôn chú trọng xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật để luôn sát cánh và bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình.

Pháp: Giải pháp mạnh, quyết tâm lớn

Là một trong số các quốc gia có tỷ lệ bạo hành gia đình cao nhất châu Âu, Pháp đang quyết tâm xây dựng và củng cố hệ thống pháp luật của mình để đối phó với “đại dịch” nguy hiểm không kém gì Covid-19 này.

Thực quyền nằm ở đâu?

Để hoạt động điều tra có hiệu quả, thì các ủy ban điều tra phải có thực quyền, đồng nghĩa với việc phải quy định thẩm quyền và phạm vi hoạt động rộng cho các ủy ban điều tra.

Cơ quan lưỡng viện

Nghị viện Vương quốc Campuchia là một lưỡng viện lập pháp gồm Quốc hội (Hạ viện) và Thượng viện.

Củng cố thực quyền qua các lần sửa đổi Hiến pháp

Hiến pháp của Indonesia được ban hành lần đầu tiên vào năm 1945, sau khi quốc gia này thoát khỏi ách cai trị của Nhật Bản vào cuối Thế chiến lần thứ Hai. Qua 4 lần sửa đổi Hiến pháp, quyền lực của cơ quan lập pháp ngày càng được củng cố.

Hàn Quốc Xanh - cân đối giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường

Môi trường của Hàn Quốc đã xấu đi nghiêm trọng sau 30 năm công nghiệp hóa và đô thị hóa. Chính vì vậy, bắt đầu từ những năm 1990, hàng loạt chính sách, biện pháp bao gồm cả những biện pháp quản lý truyền thống cũng như những biện pháp dựa trên nguyên tắc thị trường đã được thực hiện. Hàn Quốc Xanh 2006 là một tổng thể các chính sách môi trường khổng lồ, minh chứng cho sự phát triển cân đối giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Những đặc trưng cơ bản

Xem xét hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường của Hàn Quốc có thể nhận thấy, Hàn Quốc có nhiều đạo luật cùng quy định về vấn đề bảo vệ môi trường trong đó có một đạo luật khung chỉ quy định những vấn đề mang tính chung nhất, còn các vấn đề cụ thể được điều chỉnh bằng các đạo luật khác.

Sự ra đời của pháp luật về môi trường

Pháp luật về bảo vệ môi trường ở Hàn Quốc đã có một quá trình phát triển tương đối lâu dài và khá đầy đủ. Điều 35 Hiến pháp Hàn Quốc quy định: “Mọi người dân đều có quyền sống trong môi trường trong lành và thoải mái. Nhà nước và người dân phải cố gắng bảo vệ môi trường”. Lịch sử xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường của Hàn Quốc có thể chia làm 3 giai đoạn gồm: 1961 - 1990, 1990 - 2008 và từ 2008 đến nay.