Mở rộng phạm vi điều chỉnh

Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020 thể hiện tính công khai, dân chủ, minh bạch, phù hợp với tinh thần của Hiến pháp. Việc ban hành Luật có ý nghĩa quan trọng cả về đối nội, đối ngoại, tạo khung pháp lý vừa chặt chẽ, vừa linh hoạt, đáp ứng nhu cầu ký kết thỏa thuận quốc tế phù hợp với lợi ích quốc gia và nhu cầu đối ngoại.

Hoãn tiền phạt cho tổ chức, doanh nghiệp gặp khó khăn đặc biệt

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Mười vừa qua, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022. Luật đã bổ sung quy định về hoãn tiền phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp bị phạt tiền từ 100 triệu đồng trở lên và đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh.

Lý lẽ chưa thuyết phục

Quy định chuyển thẩm quyền quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an trong dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) là chưa thực sự thuyết phục. Nhấn mạnh điều này tại phiên thảo luận sáng 16.11, một số đại biểu Quốc hội cho biết, đây là hoạt động mang tính chất dân sự. Trong khi đó, tại Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 1.8.2007, Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Khóa X đã nêu rõ, một số nhiệm vụ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có đủ điều kiện dân sự hóa thì chuyển cho các bộ không thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quản lý.

Bài 5: Thời kỳ mới trong hoạt động lập pháp

Bài 4: Cơ cấu tổ chức hoạt động của Quốc hội và quy trình lập pháp

Bài 3: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân

Bài 2: Sự hình thành và vận động của hệ thống pháp luật

Bài 1: Hiến pháp 1946 – Ý chí của dân tộc, kỷ cương của đất nước

Luật trong cuộc sống

Có chính sách cụ thể cho từng nhóm đối tượng

Có chính sách cụ thể cho từng nhóm đối tượng

Tại cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dân tộc thiểu số, một số thành viên Hội đồng Dân tộc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục nghiên cứu ban hành chính sách theo nhóm đối tượng, thu hút nhân tài, giải quyết việc làm tại địa phương cho sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi là người dân tộc thiểu số; tiếp tục cập nhật số liệu, tình hình thực tế, kiến nghị giải pháp liên quan đến từng bộ, ngành, địa phương về vấn đề này.

Xem tiếp...