Phát triển thành phố Cần Thơ nhanh và bền vững

Sáng nay, 4.1 Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 59-NQ/TW, phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển thành phố Cần Thơ nhanh và bền vững, phấn đấu thực hiện mục tiêu của Bộ Chính trị đã đề ra.

Làm rõ tổng quy mô của các chính sách hỗ trợ

Trình bày báo cáo thẩm tra Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, một số chính sách hỗ trợ dự kiến triển khai nhưng chưa được tính toán vào quy mô hỗ trợ tổng thể của Chương trình. Đề nghị bổ sung, tính toán lại số liệu, làm rõ tổng quy mô của các chính sách hỗ trợ. Ngoài ra, đề nghị đánh giá tác động đầy đủ, nhiều chiều của việc thực hiện các chính sách nêu trên.

KỲ VỌNG QUYẾT TÂM ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP

Cử tri và Nhân dân kỳ vọng vào những định hướng lớn trong lập pháp và quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp của Quốc hội Khóa XV; đồng thời, đồng tình với Quốc hội phải chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, vào cuộc từ sớm, từ xa, cải tiến căn bản cách thức lấy ý kiến Nhân dân một cách dân chủ, không chỉ đăng tải công khai dự thảo mà làm cách nào để người dân - đặc biệt là đối tượng chịu sự tác động của luật cũng phải nắm, hiểu được từ sớm, có thời gian nghiên cứu, góp ý, phản biện; cơ quan chủ trì soạn thảo có thời gian tiếp thu, phản hồi, trao đổi đa chiều.

Chủ động đón đầu và tiên liệu các quan hệ xã hội mới

Tại Hội thảo “Hoạt động lập pháp của Quốc hội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư” do Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh những cơ hội mở ra cho việc phát triển kinh tế - xã hội, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra thách thức lớn đối với hoạt động lập pháp. Thách thức này đã và đang hiện hữu hàng ngày, đòi hỏi hoạt động lập pháp của Quốc hội phải chủ động hơn nữa, tích cực đi trước, đón đầu và tiên liệu các quan hệ xã hội mới.

Đổi mới tư duy, hành động về hoạt động lập pháp

Với tinh thần đổi mới của Quốc hội Khóa XV đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đã định hướng xây dựng pháp luật cho cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở định hướng chiến lược dài hạn 5 năm, Quốc hội sẽ chủ động hơn, vào cuộc từ sớm, từ xa, phối hợp chặt giữa các cơ quan liên quan để bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Đây là một sự đổi mới từ tư duy đến hành động của Quốc hội Khóa XV về hoạt động lập pháp.

Luật trong cuộc sống

Quốc hội thảo luận trực tuyến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Quốc hội thảo luận trực tuyến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Chiều 26.10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Báo ĐBND tường thuật trực tiếp ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội vào dự án luật. Trân trọng mời bạn đọc theo dõi!

Xem tiếp...