Lập dự án tăng diện tích đất trồng rau an toàn 

Xem với cỡ chữ

      Chi cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội đang trình UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án mở rộng khoảng 30 ha diện tích đất sản xuất rau an toàn. Nếu được phê duyệt, dự án sẽ thực hiện tại huyện Đông Anh; Người dân tự đứng ra canh tác, Chi cục chịu trách nhiệm tư vấn, đưa tiến bộ kỹ thuật vào áp dụng và tìm đầu ra cho sản phẩm. Theo thống kê, trên địa bàn TP hiện có khoảng 8.000ha đất trồng rau, đáp ứng  40% nhu cầu rau xanh, 60% lượng rau còn lại được cung cấp từ các tỉnh lân cận.

Quang Dũng