Lào Cai: Kiến nghị đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn 

Xem với cỡ chữ

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bảo Thắng đã TXCT sau Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh tại xã Gia Phú, Xuân Quang, Phú Nhuận và thị trấn Tằng Loỏng. Cử tri có nhiều ý kiến về việc thực hiện các cơ chế, chính sách, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, cụ thể: Đề nghị quan tâm đầu tư phát triển hạ tàng nông thôn (hệ thống lưới điện, đường giao thông) để bảo đảm tiêu chí nông thôn mới; cho phép hộ dân chuyển mục đích sử dụng đất và sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng; hỗ trợ và tu sửa kênh mương thủy lợi phục vụ nước tưới tiêu; quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn; có giải pháp xử lý tình trạng xe quá tải làm hỏng đường giao thông; tăng cường quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc... Các đại biểu HĐND tỉnh đã giải đáp một số băn khoăn của cử tri, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị chuyển các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

KIM THU