Lào Cai: Kiến nghị đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt 

Xem với cỡ chữ

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện Bát Xát đã phối hợp TXCT sau Kỳ họp thứ 2 các xã Dền Sáng, Sàng Ma Sáo, Phìn Ngan, Quang Kim và thị trấn Bát Xát. Cử tri đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ Nhất và thứ 2, HĐND tỉnh Khóa XVI và HĐND huyện Khóa XVIII. Đồng thời, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân; bố trí tái định cư và tạo quỹ đất để sản xuất sau khi thu hồi đất trong vùng quy hoạch; có chính sách hỗ trợ người dân vay vốn phát triển sản xuất; đầu tư làm công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân ở các thôn chưa được đầu tư; hỗ trợ xây dựng khu nuôi nhốt gia súc tập trung... Đại diện các phòng, ban chuyên môn, Thường trực UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã tiếp thu và giải trình, trả lời trực tiếp các ý kiến thuộc trách nhiệm giải quyết của địa phương.

HÀ HƯƠNG