Lạng Sơn: Ông Nguyễn Đặng Ân được bầu làm Chủ tịch HĐND huyện Lộc Bình 

Xem với cỡ chữ
Sáng 30.6, HĐND huyện Lộc Bình, Lạng Sơn Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, tập trung bầu các chức danh của HĐND, UBND huyện.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Chiều cho biết: Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Lộc Bình đã thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Riêng bầu cử đại biểu HĐND huyện Lộc Bình Khóa XX được tổ chức tại tại 7 đơn vị bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99% (57.460/57.465 cử tri). Công tác tuyên truyền được huyện chú trọng, tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng của các tầng lớp Nhân dân. Tổng số đại biểu HĐND huyện Lộc Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 35 đại biểu.

Ông Nguyễn Đặng Ân được bầu làm Chủ tịch HĐND huyện Lộc Bình

Tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện Khóa XX đã bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND, UBND huyện. Kết quả: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đặng Ân được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ 35/35 phiếu bầu. Ông Hứa Văn Cường tái đắc cử chức danh Phó chủ tịch HĐND huyện Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 100% số phiếu tán thành. Về kết quả bầu các chức danh của UBND, với số phiếu tán thành 100%, ông Hoàng Văn Chiều được bầu làm Chủ tịch UBND huyện. Nhiệm kỳ 2021 – 2026, UBND huyện có 2 Phó Chủ tịch gồm: Ông Hoàng Hùng Cường và bà Hoàng Thị Thúy.

Thanh Bình