Lạng Sơn: Kiện toàn chức danh lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

Xem với cỡ chữ

Sáng 18.8, Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đức Toàn, Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh từ ngày 13.8.2021, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, trau dồi, giữ vững phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần xây dựng tập thể Văn phòng đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

ĐẶNG VĂN