Lặng nghe tiếng chổi quét rác ngày giãn cách

Trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội, việc thu dọn rác thải sinh hoạt vẫn được các đơn vị vệ sinh môi trường duy trì hằng ngày. Bất kể ngày hay đêm, những công nhân công ty môi trường Hà Nội vẫn cần mẫn quét dọn, làm sạch đẹp đường phố và bảo đảm vệ sinh môi trường, sức khỏe cho người dân.