Chuẩn bị phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm không nhiệm kỳ 

Xem với cỡ chữ
Trách nhiệm không nhiệm kỳ là cụm từ được đông đảo cử tri, Nhân dân cả nước nhắc đến khi theo dõi các phiên thảo luận, chất vấn tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV vừa qua. Kỳ họp cuối nhiệm kỳ, không xuôi chiều như một số ý kiến lo ngại mà ngược lại, các đại biểu đã rất thẳng thắn, trách nhiệm, truy đến cùng nhiều vấn đề nóng của đất nước. Tinh thần dân chủ, trách nhiệm ấy cũng đã lan tỏa đến kỳ họp cuối năm của HĐND các tỉnh, thành phố ngay từ công tác chuẩn bị, nhất là cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Tập trung làm rõ cam kết, giải pháp

Với quan điểm theo đến cùng và bảo đảm giải quyết hiệu quả các vấn đề đã được HĐND tỉnh đặt ra, nội dung chất vấn tại kỳ họp cuối năm sắp tới được Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An chủ trương thay đổi cách thức và nội dung. Thay vì chất vấn theo từng chuyên đề cụ thể, hoạt động chất vấn sẽ mang tính “mở” liên quan đến việc thực hiện các Kết luận chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh tại các kỳ họp trước và các kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

Với chủ trương đó, tại phiên họp Thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh thảo luận các nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Khóa XVII mới đây, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh đã trình dự kiến 11 nội dung để chất vấn. Trong đó, có 9 nhóm nội dung đã được HĐND tỉnh chất vấn và Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kết luận chất vấn ở các kỳ họp trước. Cụ thể như: Công tác giao đất, giao rừng chậm; giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, vận hành các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý, sử dụng đất các dự án đầu tư, quản lý đất đô thị, chuyển đổi mục đích đất trái phép; giải quyết các dự án chậm tiến độ, nhất là ở địa bàn thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò… Bên cạnh đó, có 2 nhóm nội dung kiến nghị sau giám sát được Thường trực HĐND tỉnh dự kiến lựa chọn đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp lần này là việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và xử lý những tồn tại, bất cập tại các khu đô thị, khu chung cư cao tầng tại thành phố Vinh.

Ngoài các nội dung trên, kỳ họp lần này cũng dự kiến lựa chọn chất vấn một số nội dung về thực trạng hệ thống hồ, đập và công tác quản lý, vận hành các hồ, đập trên địa bàn; công tác đầu tư xây dựng, vận hành các nhà máy nước sạch trên địa bàn tỉnh; những tồn tại, vướng mắc sau sáp nhập khối, xóm, bản và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh… Do nội dung chất vấn nhiều nên quá trình điều hành phiên họp này, Thường trực HĐND tỉnh cũng sẽ đổi mới theo phương thức “hỏi 1 phút, trả lời 3 phút”, chỉ chất vấn làm rõ trách nhiệm, sự cam kết, giải pháp của UBND tỉnh và các sở, ngành trong giải quyết các nội dung cụ thể… Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Cao Thị Hiền nhấn mạnh.

Không chỉ Nghệ An, phiên chất vấn - trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ của HĐND nhiều địa phương cũng sẽ được tiến hành theo phương thức đó. Để rà soát, tiếp tục đôn đốc, theo đến cùng việc thực hiện những kiến nghị của cử tri, kiến nghị, kết luận sau giám sát, Thường trực HĐND nhiều địa phương cũng đã giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết luận, nghị quyết sau giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Kết quả những cuộc giám sát này chắc chắn là nguồn thông tin quan trọng tiếp tục đưa ra thảo luận, chất vấn tại nghị trường để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đôn đốc việc thực hiện, nhất là những vấn đề tồn đọng đã lâu.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ thảo luận các nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Khóa XVII

Ảnh: Mai Hoa 

Kỳ vọng trách nhiệm của đại biểu

Kỳ họp cuối năm 2020 là kỳ họp thường lệ cuối thực hiện chất vấn của nhiệm kỳ 2016 - 2021. Việc đổi mới cách thức và nội dung chất vấn để theo đến cùng và bảo đảm giải quyết hiệu quả các vấn đề đã được đặt, ra thể hiện trách nhiệm của đại biểu, cơ quan dân cử trước cử tri, Nhân dân và để bàn giao cho nhiệm kỳ mới tiếp tục quan tâm giải quyết các vấn đề thực tiễn vẫn đang “nóng”. Kỳ vọng là vậy, tuy nhiên do nội dung dự kiến chất vấn nhiều, trong khi thời gian chất vấn hạn hẹp, để không bị “loãng”, yêu cầu đặt ra là Thường trực HĐND tỉnh cần rà soát thêm một bước các nhóm nội dung được dự kiến chất vấn có trọng tâm, trọng điểm hơn; nghiên cứu và xây dựng kịch bản điều hành phiên chất vấn - trả lời chất vấn khoa học, tránh lan man, dàn trải. Việc đổi mới cách thức điều hành theo phương thức “hỏi 1 phút, trả lời 3 phút”, chỉ chất vấn làm rõ trách nhiệm, sự cam kết, giải pháp của UBND tỉnh và các sở, ngành trong giải quyết các nội dung cụ thể… của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An là một cách làm hay cần nghiên cứu.

Bên cạnh đó, dù nội dung dự kiến đưa ra chất vấn rộng nhưng là các nội dung mang tính chất gợi mở cho các đại biểu lựa chọn vấn đề cần thiết, bức xúc nhất để đặt câu hỏi chất vấn; đồng thời để UBND tỉnh và các sở, ngành chủ động chuẩn bị. Vì vậy, đông đảo cử tri mong muốn những đại biểu dân cử mình đã tín nhiệm bằng cả lá phiến của niềm tin thực sự trách nhiệm, tìm hiểu kỹ để lựa chọn những vấn đề thực sự bức thiết mình nắm chắc; thu thập thêm thông tin, tư liệu để không chỉ tái chất vấn mà còn tranh luận, truy đến cùng để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đặc biệt là giải pháp và lộ trình cam kết thực hiện của ngành chức năng liên quan. Đông đảo cử tri, Nhân dân kỳ vọng vào tinh thần trách nhiệm của đại biểu dân cử và sẽ theo dõi việc thể hiện tinh thần trách nhiệm ấy tại nghị trường kỳ họp cuối năm sắp tới.

PHƯƠNG NHUNG