Lan tỏa tinh thần Hội thảo, cụ thể hóa thành hành động để hoàn thiện văn hóa học đường

Phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2021