Nhịp cầu

Làm rõ trách nhiệm và phương án xử lý 

Xem với cỡ chữ
Cử tri huyện Lý Nhân (Hà Nam) phản ánh về việc một số dự án nuôi trồng thủy sản thực hiện đã nhiều năm nhưng chưa bàn giao cho địa phương, dẫn đến một số hạng mục công trình hư hỏng, lãng phí, dở dang như Dự án nuôi trồng thủy sản tập trung xã Đức Lý; Dự án nuôi trồng thủy sản xã Chân Lý. Cử tri đề nghị Sở NN - PTNT Hà Nam làm rõ trách nhiệm và phương án xử lý đối với các dự án trên.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Giám đốc Sở NN - PTNT Hà Nam Nguyễn Quốc Đạt cho biết, Dự án nuôi trồng thủy sản tập trung xã Đức Lý được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 6.7.2006, sử dụng nguồn kinh phí nhà nước đầu tư xây lắp các công trình hạ tầng, vốn của địa phương và nhân dân đóng góp để xây dựng các hạng mục công trình nội đồng. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2006 - 2009. Đến hết năm 2009, tất cả các hạng mục xây lắp công trình hạ tầng sử dụng kinh phí của nhà nước đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, trong đó có trạm bơm Đức Lý (biên bản nghiệm thu ngày 10.1.2010), giao cho UBND xã Đức Lý quản lý sử dụng và khai thác. Trong khi đó, các hạng mục do dân đóng góp chưa làm xong như: Chưa tổ chức dồn đổi, tích tụ được diện tích để xây dựng ao nuôi. Bên cạnh đó, khi khảo sát lập Dự án, nguồn nước cung cấp cho khu nuôi trồng thủy sản được lấy từ sông Long Xuyên, khi đó chất lượng nước bảo đảm, nhưng đến nay nước sông Long Xuyên chất lượng kém và ô nhiễm, không bảo đảm yêu cầu cho việc nuôi trồng thủy sản tại khu vực này. Theo đó, trạm bơm tại xã Đức Lý dù đã bàn giao từ lâu nhưng chưa được vận hành.

Đối với Dự án nuôi trồng thủy sản tập trung xã Chân Lý được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1130/QĐ-UBND, ngày 15.9.2009, thực hiện trong giai đoạn 2009 - 2012. Quá trình thực hiện, do ngân sách trung ương không bố trí đủ vốn theo tiến độ dự án nên một số hạng mục công trình phải giãn tiến độ và điều chỉnh vốn thực hiện sau năm 2015, như: Trạm bơm Vũ Điện, trạm bơm Hồng Lý, đường giao thông...  Về nội dung này Sở NN - PTNT đã báo cáo và được UBND tỉnh chấp thuận theo Công văn số 769/UBND-NN&TNMT ngày 15.5.2014. Theo đó, phần vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các hạng mục công trình phải giãn tiến độ sau năm 2015 là 17,454 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 không bố trí vốn cho thực hiện Dự án này nên một số hạng mục công trình nói trên chưa thực hiện được. Trước mắt, các hạng mục đã xong bàn giao cho địa phương quản lý, khi nhà nước tiếp tục bố trí vốn và có vốn đối ứng của nhân dân, Sở NN - PTNT báo cáo UBND tỉnh triển khai tiếp.

Được biết, đây là các dự án đa mục tiêu nhằm tranh thủ nguồn vốn của Trung ương để đầu tư các hạng mục công trình hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh, phát triển KT - XH trên địa bàn nói chung và phát triển nuôi trồng thủy sản nói riêng. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai đầu tư đến nay các dự án vẫn chưa phát huy hiệu quả, gây lãng phí ngân sách nhà nước, lãng phí tài nguyên của địa phương. Vấn đề này cũng đã được cử tri phản ánh và kiến nghị trong các cuộc TXCT và kiến nghị qua đường dây “nóng” tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Do đó, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan cần sớm có giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này, tránh gây bức xúc trong nhân dân.

ĐÀO CẢNH