Lâm Đồng: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý khai thác vàng trái phép 

Xem với cỡ chữ

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng và huyện Đức Trọng vừa liên tiếp có các văn bản đề nghị Công an tỉnh, UBND huyện Đức Trọng và các xã có liên quan khẩn trương kiểm tra, kịp thời xử lý các nội dung liên quan đến phản ánh của cơ quan báo chí về tình trạng khai thác vàng trái phép đang diễn ra tại các xã Đà Loan, Đa Quyn và Tà Năng của huyện Đức Trọng.

Cụ thể, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng và UBND huyện Đức Trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và Công an huyện tổ chức kiểm tra, xác minh; giải tỏa, xử lý các tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến vàng trái phép, không phép; xử lý các phương tiện, nguồn gốc khoáng sản tại bãi tập kết; xử lý các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp tại các xã Đà Loan, Đa Quyn và Tà Năng đều thuộc huyện Đức Trọng. Còn UBND huyện Đức Trọng chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đà Loan và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra thực tế, kịp thời lập đủ hồ sơ, thủ tục xử lý theo quy định; báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện trong tháng 1.2022. 

T.Thức