Lai Châu: Thực hiện nghiêm việc đóng cửa mỏ khi hết thời gian khai thác 

Xem với cỡ chữ

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với UBND tỉnh để thông qua kết luận giám sát công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn giai đoạn 2017-2020. Bên cạnh kết quả đạt được, việc xác định sản lượng khai thác chưa đúng với thực tế khai thác, chủ yếu do đơn vị tự kê khai. Một số đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản khi hết hạn khai thác nhưng chưa đóng cửa mỏ theo quy định. Ngành chức năng chưa ban hành hướng dẫn cụ thể về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình theo quy định, dẫn đến không triển khai thu và gây thất thu cho ngân sách nhà nước… Đoàn giám sát kiến nghị UBND tỉnh tăng cường quản, nhất là đối với các điểm khai thác vàng trái phép, khai thác cát, sỏi nhỏ, lẻ; yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản đã hết thời gian khai thác thực hiện nghiêm việc đóng cửa mỏ theo quy định…

HOÀNG HÀ