Lai Châu: 89% kiến nghị của cử tri được giải quyết 

Xem với cỡ chữ

Theo Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau Kỳ họp thứ Nhất đến sau Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Số kiến nghị đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri là 684/768 kiến nghị, đạt 89%; các kiến nghị còn lại đang chờ Chính phủ, bộ, ngành Trung ương cho chủ trương và bố trí vốn hoặc đang xem xét, giải quyết. Đến thời điểm giám sát (tháng 7.2021), còn 62 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết chưa được giải quyết xong, trong đó có 10 ý kiến cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, hoặc giải quyết chưa dứt điểm. Nguyên nhân chủ yếu do trách nhiệm của một số sở, ban, ngành, địa phương có thẩm quyền chưa cao; công tác phối hợp để giải quyết có nơi, có việc chưa chặt chẽ, kịp thời; việc theo dõi, đôn đốc có thời điểm chưa quyết liệt…

LÊ HOÀNG