Lai Châu: Giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri huyện Phong Thổ 

Xem với cỡ chữ
Đoàn giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 12 của Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát tại huyện Phong Thổ. Tại các hội nghị TXCT trước và sau Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh tại huyện Phong Thổ, có 17 kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển đến UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và đã có văn bản trả lời. Qua giám sát, nhìn chung các kiến nghị đều chính đáng, được UBND tỉnh, UBND huyện Phong Thổ và các cơ quan, đơn vị quan tâm, giải quyết kịp thời, đúng quy định. UBND huyện cũng đã báo cáo rõ kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh giao UBND huyện thực hiện liên quan đến 3 nội dung kiến nghị trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. Đoàn giám sát đánh giá cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong giải quyết kịp thời kiến nghị cử tri huyện Phong Thổ; đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm, từng bước xem xét, giải quyết các kiến nghị, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.