Lá nhân tạo sản xuất năng lượng từ nước ô nhiễm 

Xem với cỡ chữ
Một đặc điểm mới đã được thêm vào lá nhân tạo là làm lá nhân tạo có khả năng tự hàn gắn các tổn hại xảy ra trong quá trình sản xuất năng lượng.

Nguồn: khoahoc.com.vn
Lá nhân tạo bắt chước khả năng của lá thật để sản xuất năng lượng từ ánh sáng mặt trời và nước. Được nhúng trong một bình nước và được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, các chất xúc tác trong thiết bị này sẽ phá hủy nước thành các thành phần của nó là hydro và oxy. Những bong bóng khí thoát ra từ thiết bị này sẽ được thu lại và sử dụng như một loại nhiên liệu để sản xuất ra điện trong các pin nhiên liệu.