Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ vọng giải pháp đột phá 

Xem với cỡ chữ
Nhiệm kỳ mới, với cơ hội phát triển và những khó khăn, thách thức đan xen đang đặt ra những yêu cầu cao hơn trong hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh Hòa Bình. Theo dõi diễn biến của Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Khóa XVII vừa được tổ chức thành công, cử tri và Nhân dân kỳ vọng HĐND, UBND tỉnh sẽ tiếp tục có những giải pháp đột phá để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn tặng hoa chúc mừng lãnh đạo HĐND tỉnh Hòa Bình Khóa XVII
Ảnh: Trần Tâm

Xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, nỗ lực, trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu, sự phối hợp của các cơ quan liên quan và nhất là tin tưởng, ủng hộ, đồng hành của cử tri và Nhân dân, HĐND tỉnh Hòa Bình Khóa XVI đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, để lại những ấn tượng tốt đẹp. Đặc biệt, sau thành công của cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa qua, niềm tin của cử tri và Nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền tỉnh càng thêm thắt chặt. 

Kỳ họp thứ Nhất là kỳ họp mang tính chất mở đầu, nền tảng quan trọng cho nhiệm kỳ mới. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn đánh giá: Nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND tỉnh chính thức bắt đầu trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng còn không ít khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và biến đổi khí hậu, đòi hỏi cơ quan dân cử địa phương càng phải tiếp tục củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động; phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu và sức mạnh tập thể để giải quyết những vấn đề lớn, những vấn đề có tính chiến lược, đột phá cho sự phát triển của tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, HĐND tỉnh cần tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chủ trương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020 - 2025 mà HĐND tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã quyết nghị. Cùng với tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết và kế hoạch, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương phải tập trung thực hiện có hiệu quả 4 đột phá chiến lược gắn với các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội. Đề cao trách nhiệm và nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng, nhất là những vấn đề tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế hoặc ảnh hưởng sâu rộng đến quyền lợi, tư tưởng của đông đảo cử tri và Nhân dân. 

Nỗ lực đáp lại niềm tin của Nhân dân

Bằng tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ, tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến thảo luận, đề cử và bầu ra những cán bộ có đủ năng lực, trình độ đảm đương trọng trách lãnh đạo bộ máy chính quyền địa phương. Tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa mới với số phiếu bầu tuyệt đối, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh khẳng định: Sẽ cùng tập thể HĐND tỉnh nỗ lực phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân; không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Khóa XVII.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh, quá trình thực thi nhiệm vụ, HĐND, Thường trực, các Ban và từng đại biểu HĐND tỉnh sẽ nghiêm túc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân; kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém; tăng cường giám sát các cơ quan chức năng thực hiện các kiến nghị của cử tri để đáp lại niềm tin, sự tín nhiệm của cử tri. Từ đó, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn; sớm thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Thay mặt Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh cũng khẳng định: Trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, tập thể UBND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Tập trung bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; chủ động sâu sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cầu thị sự thống nhất trong nhận thức, ý chí và hành động của các cấp lãnh đạo, của toàn quân, toàn dân trong tỉnh. Trên cơ sở đồng thuận, nhất trí cao trong toàn xã hội sẽ đề ra chương trình hành động, kế hoạch công tác phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Trần Tâm