Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Mặt trận xuất bản số đầu tiên 

Xem với cỡ chữ
Ngày 5.8, Tạp chí Mặt trận trọng thể tổ chức kỷ niệm 20 năm xuất bản số đầu tiên. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu dự.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng Tạp chí Mặt trận.
Ảnh nguồn: tapchimattran.vn

Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Mặt trận Trương Thành Trung cho biết: Cách đây vừa tròn 20 năm, tháng 8.2001, Tạp chí Mặt trận đã phát hành số đầu tiên. Sự ra đời của Tạp chí Mặt trận không chỉ giúp bạn đọc cả nước có thêm một ấn phẩm tri thức về công tác Mặt trận nói chung mà còn là cầu nối hữu hiệu giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những ngày đầu thành lập, Tạp chí gặp rất nhiều khó khăn, từ nhân lực, cơ sở vật chất - tài chính, đến cơ chế hoạt động... Nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng đoàn, Ban Thường trực, sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên, Tạp chí đã dần ổn định và phát triển. 

Đến nay, với tôn chỉ, mục đích nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, bám sát hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tạp chí Mặt trận đã thực hiện phát hành bản in ổn định mỗi tháng một số và báo điện tử cập nhật thông tin theo ngày, với các mục nội dung chủ đạo như: Nghiên cứu - Lý luận; Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Diễn đàn đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động; Kinh nghiệm - Thực tiễn; Những vấn đề quốc tế và đối ngoại nhân dân; Nhân vật - Sự kiện... 

Trong từng thời điểm, với nhiệm vụ tuyên truyền mang tính ngắn hạn, Tạp chí cũng có sự điều chỉnh, bổ sung nội dung cho phù hợp. Bên cạnh đó, Tạp chí từng bước kiện toàn đội ngũ nhân sự và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hiện đại.

Trong giai đoạn mới, ông Trương Thành Trung khẳng định, Ban Biên tập Tạp chí Mặt trận sẽ tiếp tục kiên định tôn chỉ, mục đích tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất; về công tác giám sát, phản biện xã hội; các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận chủ trì; đẩy mạnh tổng kết lý luận, thực tiễn và tổ chức các bài nghiên cứu chuyên sâu về công tác Mặt trận…

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu với cán bộ, phóng viên Tạp chí Mặt trận
 Ảnh nguồn: tapchimattran.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao nỗ lực và những thành tựu đã đạt được của các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí qua 20 năm xây dựng và phát triển. Tạp chí Mặt trận đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, nỗ lực tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối của Đảng, về đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao trình độ lý luận và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

“Phát huy truyền thống đã đạt được, thời gian tới Tạp chí Mặt trận cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, không ngừng cải tiến về nội dung và cách thức tuyên truyền theo hướng nhanh nhạy, chính xác, có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn trong các tác phẩm báo chí, thực hiện đa dạng hóa các kênh tiếp cận thông tin khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Mặt trận cũng như đông đảo bạn đọc”. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Hà Hương