Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Khóa XV, tạo nền móng bứt phá cho cả nhiệm kỳ