Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 29.6, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, tập trung bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.