Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XIV bắt đầu tuần làm việc thứ hai 

Xem với cỡ chữ
Sáng nay, 28.5, Kỳ họp thứ Năm, QH Khóa XIV bắt đầu tuần làm việc thứ hai, dành trọn một ngày cho hoạt động giám sát tối cao: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016. Phiên họp được truyền hình và phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân quan tâm, theo dõi.

Trong tuần làm việc này, QH sẽ nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra 3 dự án Luật, gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; dự án Luật Chăn nuôi. QH tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; dự án Luật Đo đạc và bản đồ; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch; và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Đồng thời, thảo luận ở tổ về các dự án Luật: Dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam; dự án Luật Đặc xá (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Một nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân là dự án Luật Phòng, chống tham nhũng cũng sẽ được trình QH trong tuần làm việc này. Cụ thể, sáng 31.5, QH sẽ nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). QH sẽ thảo luận ở Tổ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) vào chiều cùng ngày. 

Nguyễn Vũ