Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV bắt đầu tuần làm việc thứ 2 

Xem với cỡ chữ
Sáng nay, 26.10, Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV bắt đầu tuần làm việc thứ hai với nội dung trọng tâm đánh giá kết quả công tác tư pháp năm 2020.

Theo Chương trình, Quốc hội sẽ nghe các báo cáo của Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp về: Công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; công tác năm 2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; công tác năm 2020 của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; công tác thi hành án năm 2020; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Quốc hội sẽ dành 1,5 ngày thảo luận trực tuyến về các báo cáo này.

Cũng trong tuần này, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và tiến hành thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nội dung cuối cùng được Quốc hội xem xét trước khi kết thúc đợt 1 họp trực tuyến của Kỳ họp thứ Mười.

Q. Chi