Quốc hội Khóa XIV - Những con số "biết nói"

Ts. Bùi Ngọc Thanh - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Trong gần 5 năm qua của nhiệm kỳ Khóa XIV, Quốc hội đã thực thi một khối lượng công việc cực kỳ lớn với kết quả tốt đẹp, để lại những ấn tượng khó quên trong lòng đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước. Rất nhiều con số "biết nói" đã cho thấy một nhiệm kỳ Quốc hội thực sự sôi động và hiệu quả.

Video New - Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV