Thanh Hóa:

Kỳ họp thứ 12 dự kiến diễn ra vào giữa tháng 6 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức phiên họp thứ 28 xem xét, cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12. Dự kiến diễn ra trong 2 ngày, vào khoảng giữa tháng 6, bên cạnh xem xét các nội dung thường kỳ của kỳ họp giữa năm, HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết nghị: Kế hoạch chi tiết trung hạn cho đường địa phương giai đoạn 2019 - 2021 phục vụ hợp phần đường dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP); kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo của Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 (đợt 2)... Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục miễn nhiệm Phó Trưởng ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời, bầu bổ sung Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MINH HIẾU