Quốc hội Khóa XV

Kỳ họp đầu tiên và trọng trách của mỗi đại biểu 

Xem với cỡ chữ
Ngày mai (20.7), Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV sẽ chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội. Dù thời gian được rút ngắn khoảng 5 ngày so với dự kiến để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, song Kỳ họp lần này có vai trò rất quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa XV. Có thể nói, trọng trách đặt lên vai 499 đại biểu dân cử của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất trong kỳ họp quan trọng này là hết sức nặng nề.

Dịch Covid-19 tại Hà Nội và 19 tỉnh, thành phía Nam vẫn đang rất phức tạp nhưng việc kiện toàn bộ máy Nhà nước là không thể chậm trễ. Diễn ra trong 11,5 ngày, Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Khóa XV sẽ phải xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng như bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch tài chính quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tuy đẩy thời gian lên nhưng mọi quy trình không thay đổi, vẫn tuân thủ chặt chẽ các bước theo quy định. Việc rút ngắn này là để các lãnh đạo, đại biểu có thể sớm về địa phương, đơn vị, tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch cũng như thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, phức tạp, nhiều chính sách phải được gấp rút thiết kế, triển khai, các phương pháp chống dịch liên tục được thực hiện, rút kinh nghiệm và điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn cũng như với nguồn lực của đất nước. Việc quyết định các chính sách như vậy cần có sự đóng góp ý kiến, giám sát của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nêu rõ, những vấn đề quan trọng được xem xét, quyết định tại Kỳ họp này là cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội, thuộc thẩm quyền của Quốc hội theo luật định và quyết định càng sớm thì càng thuận lợi cho việc triển khai thực hiện đồng bộ. Do vậy, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội Khóa XV là rất lớn.

Cũng trong ngày mai, 499 vị đại biểu Quốc hội sẽ chính thức nhận nhiệm vụ của mình trước cử tri và nhân dân cả nước. Để hoàn thành trọng trách này, đòi hỏi mỗi đại biểu phải có bản lĩnh vững vàng bởi áp lực là rất lớn, từ xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, đến quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước…. Bản lĩnh để thể hiện rõ chính kiến, thẳng thắn, công tâm, dám chịu trách nhiệm trong thảo luận, quyết định chính sách, pháp luật, các chủ trương lớn về quốc kế dân sinh và những vấn đề trọng đại của đất nước. Khi chất lượng đại biểu được nâng tầm, hoàn toàn có cơ sở tin tưởng về một nhiệm kỳ Quốc hội mới với những thay đổi cả về chất và lượng trong công tác làm luật.

Cử tri cả nước kỳ vọng và trông đợi 496 vị đại biểu Quốc hội dù ở bất cứ cương vị nào, người đại biểu sẽ nói lên tiếng nói của Nhân dân, đặt lợi ích của cử tri, Nhân dân lên trên hết; không vụ lợi, hoặc đứng "nhầm vai" để nói tiếng nói của bộ, ngành, lĩnh vực mình công tác. Một nhiệm kỳ 5 năm không phải là dài nhưng cũng đủ để các đại biểu Quốc hội thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước. Nhân dân sẽ là người đánh giá cuối cùng, chính xác nhất về hiệu quả hoạt động của những người mà họ đã bầu ra để đại diện cho mình. Vị đại biểu nào thực sự vì dân, vì nước, cử tri đều sẽ nhìn thấy, ủng hộ và ghi nhận.

D. Anh