Kỳ họp đã tạo không khí dân chủ, phát huy được trí tuệ của các đại biểu 

Xem với cỡ chữ
Theo đánh giá của các đại biểu Quốc hội, mặc dù diễn ra trong điều kiện dịch covid - 19, nhưng Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV được bố trí thời gian và nội dung một cách khoa học. Kỳ họp đã tạo không khí dân chủ, cởi mở, phát huy được trí tuệ của các đại biểu.