Quyết sách hỗ trợ nền kinh tế phục hồi, phát triển bền vững

Trong các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất của Quốc hội Khóa XV, các ĐBQH và cử tri đặc biệt quan tâm đến Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc chủ động phòng, chống dịch Covid-19; khắc phục thiệt hại, tạo đà phục hồi thị trường lao động; giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; hỗ trợ nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển bền vững.

Quốc hội luôn tự đổi mới, không ngừng hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Khẳng định Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, việc tổ chức kỳ họp thành công cũng cho thấy sự tìm tòi, trăn trở, đổi mới của Quốc hội trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được Hiến pháp và luật pháp quy định, đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, đó là Quốc hội phải luôn tự hoàn thiện, tự đổi mới, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước.

Tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đóng góp chung vào thành công đó, các ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh đã tích cực nghiên cứu, tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực vào các nội dung kỳ họp.

Khẩn trương ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Đây là một trong những yêu cầu được Quốc hội nhấn mạnh tại Nghị quyết Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV. Tại Nghị quyết này, Quốc hội cũng nhấn mạnh Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội có quy mô đủ lớn, kịp thời, phù hợp, có sức lan tỏa lớn, tạo sự đột phá để giúp nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, tránh suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn và tạo nền tảng cho sự phát triển cả giai đoạn 2021 - 2025 cũng như các năm tiếp theo, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm trong từng quyết sách được ban hành.

Tiền lệ tốt cho việc tổ chức các kỳ họp bất thường

Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, trí tuệ. Kết quả kỳ họp thể hiện sự tích cực, chủ động, trách nhiệm cao của Quốc hội trước đòi hỏi của thực tiễn đất nước và mong muốn, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp; sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ và phối hợp chuẩn bị từ sớm của các cơ quan của Quốc hội trong việc chuẩn bị kỳ họp. Khẳng định điều này, các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, việc Quốc hội tổ chức thành công Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất đã giúp Quốc hội có những kinh nghiệm tốt, tạo tiền lệ cho việc tổ chức các kỳ họp bất thường tiếp theo để kịp thời đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

Quyết liệt, kịp thời trước những vấn đề cấp bách

Theo đại biểu Quốc hội HOÀNG VĂN CƯỜNG (Hà Nội), thành công của Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV trước hết là nhờ công tác chuẩn bị tổ chức bài bản, khoa học và sự điều hành linh hoạt của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cùng với đó, là tinh thần làm việc rất khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm, không quản ngại phục vụ Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đội ngũ tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội.

"Đòn bẩy" cho sự phục hồi và phát triển

Chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện

Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, phạm vi áp dụng rộng, thời gian triển khai ngắn, do đó, quá trình triển khai thực hiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bảo đảm hiệu quả của Nghị quyết. Nhấn mạnh điều này, chuyên gia kinh tế NGUYỄN MINH PHONG, cho rằng, Chính phủ cần khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch hành động ngay, chậm ngày nào là doanh nghiệp, người dân, nền kinh tế khó khăn thêm ngày đó.

Mục tiêu cao nhất là lợi ích của cử tri và Nhân dân

Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất của Quốc hội tổ chức ngay những ngày đầu tiên của năm mới được kỳ vọng sẽ mở ra rất nhiều động lực cho đất nước năm 2022 và trong cả giai đoạn. Theo dõi diễn biến của kỳ họp những ngày qua, cử tri và Nhân dân cả nước đánh giá, Quốc hội đã không chỉ thể hiện rõ nét tinh thần “Chủ động, Trí tuệ, Đoàn kết, Đổi mới và Trách nhiệm” mà còn khẳng định mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu cao nhất là lợi ích của cử tri và Nhân dân.

Giải quyết các vấn đề cấp bách trong thực tiễn

Chiều qua, Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã khép lại chương trình nghị sự. Từ các địa phương, nhiều ĐBQH, đại biểu HĐND nhấn mạnh: Dù chưa từng có tiền lệ song kỳ họp đã diễn ra hết sức thành công, đạt được mục tiêu cao nhất là giải quyết các vấn đề cấp bách trong thực tiễn. Tinh thần và kết quả của kỳ họp đã tạo ra những khí thế mới, thời cơ mới để đất nước tiếp tục phát triển bền vững, đời sống người dân được nâng cao, niềm tin của Nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc.