Kon Tum: Tổng kết chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2020 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2020. Hội nghị cho rằng, chuyên mục tiếp tục là nơi để cử tri và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đề đạt ý kiến, nguyện vọng, đồng thời đã góp phần tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh đến với cử tri và Nhân dân trong tỉnh; giúp Thường trực, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND nắm bắt đầy đủ hơn các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và có thêm thông tin phục vụ công tác thẩm tra, giám sát, khảo sát và biểu quyết tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Hội nghị đề ra mục tiêu năm 2021 là giữ ổn định 2 chuyên mục/tháng ở báo in và lịch phát sóng phát thanh và truyền hình chuyên mục là 2 tuần/1 số. Hội nghị đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, giám sát, chất vấn thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan đối với những nội dung được dư luận quan tâm, cử tri bức xúc kiến nghị đã nêu trên chuyên mục nhưng chưa được các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời.

HẢI HIỂN