Kon Tum: Phân bổ chi tiết ngân sách hỗ trợ đồng bào miền núi 

Xem với cỡ chữ

HĐND tỉnh vừa tổ chức Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Sau khi nghe giải trình các ý kiến của đại biểu xung quanh các nội dung trình kỳ họp, tập trung vào việc đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh, kỳ họp đã thống nhất thông qua 4 nghị quyết: Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum; Nghị quyết phân bổ chi tiết ngân sách trung ương năm 2020 để hỗ trợ đồng bào miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Hỗ trợ đồng bào miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án theo quy định của Luật Đầu tư công; Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

HẢI HIỂN