Kon Tum: Kỳ vọng của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV