Kon Tum: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà rông 

Xem với cỡ chữ

Đến nay, đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn tất công tác TXCT trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XI. Tại các hội nghị, có khoảng 70 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Trong đó, cử tri kiến nghị UBND tỉnh làm việc với Bộ Giao thông - Vận tải sớm phê duyệt chủ trương đầu tư đoạn tuyến còn lại và để thông toàn tuyến Quốc lộ 24 (Kon Tum - Quảng Ngãi); chỉ đạo Tổng Cục đường bộ Việt Nam khảo sát, nắn chỉnh những đoạn cong cua che khuất tầm nhìn trên đường Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông an toàn. Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét lại việc giá đền bù đất nông nghiệp khi bị thu hồi; các thôn đặc biệt khó khăn không còn thuộc diện đầu tư theo Chương trình 135 tiếp tục được sử dụng nguồn vốn đã được phân bổ vốn từ đầu năm để đầu tư cơ sở hạ tầng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà rông văn hóa tại các thôn, tránh tình trạng người dân lấn chiếm đất tại các nhà rông.

HẢI HIỂN