Kịp thời giải quyết khó khăn cho người dân, doanh nghiệp 

Xem với cỡ chữ
Thẩm tra tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về thực thi pháp luật năm 2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương ghi nhận những kết quả tích cực trong một năm khó khăn và biến động do tác động to lớn của đại dịch Covid-19.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa X

Theo đó, các đơn vị, lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cùng với ngành y tế làm nòng cốt thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn khu vực cách ly, phong tỏa chống dịch Covid-19. Tình hình trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật phát huy hiệu quả tích cực...

Công tác cải cách hành chính được quan tâm, tiếp tục thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính; sắp xếp kiện toàn cơ cấu, tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành, cấp phòng; bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục, đào tạo y tế năm 2022. Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị tiến tới chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, giảm chi phí hoạt động, tiết kiệm thời gian; xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, góp phần phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Pháp chế cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần quan tâm, đồng thời nhấn mạnh đề xuất: Trong tình hình đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, người lao động bị mất việc làm, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm. Do đó, cần chủ động tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt công tác phòng, chống các loại tội phạm nảy sinh trong và sau đại dịch Covid-19.

Trong công tác cải cách hành chính, cần rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện triển khai 100% các dịch vụ trực tuyến công trên môi trường mạng; tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả đường dây “nóng” 1022 và các kênh thông tin từ mạng xã hội nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực có dư luận tiêu cực, tham nhũng nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng…

N. NHẬT