Thu hàng trăm tỷ từ khách hàng vi phạm điều khoản thanh toán, F88 vẫn báo lỗ đậm sau nửa đầu năm 2023

- Thứ Hai, 04/12/2023, 16:07 - Chia sẻ

Trước khi lỗ đậm, F88 của CEO Phùng Anh Tuấn từng lãi nhiều năm liên tiếp. Thậm chí, năm 2022 vừa qua, F88 báo lãi trước thuế 260 tỷ đồng, tăng hơn 300% so với một năm trước đó.

Dữ liệu tài chính thể hiện, Công ty cổ phần Kinh doanh F88 có kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2023 kém tích cực.

Cụ thể, F88 lỗ kỷ lục 368 tỉ đồng 6 tháng đầu năm 2023, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi 46,27 tỉ đồng. Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) theo đó giảm mạnh từ 9,1% về -30,1%.

Về vốn chủ sở hữu, F88 có 1.588 tỉ đồng cuối tháng 6.2023, tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước. Nợ phải trả hơn 2.286 tỉ đồng, giảm so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ giảm dư nợ trái phiếu khi F88 đẩy mạnh hoạt động mua lại.

Thu hàng trăm tỷ từ khách hàng vi phạm điều khoản thanh toán, F88 vẫn báo lỗ đậm sau nửa đầu năm 2023 -0

Cuối quý 2.2023, nợ trái phiếu F88 còn hơn 222 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước hơn 1.900 tỉ đồng.

Trước khi lỗ đậm, F88 lãi nhiều năm liên tiếp. Thậm chí, năm 2022 vừa qua doanh thu thuần của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 đạt 2.089 tỷ đồng, tăng thêm 1.000 tỷ so với một năm trước đó. Giá vốn bỏ ra tiêu tốn 1.088 tỷ đồng, F88 có mức lợi nhuận gộp đạt 1.001 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2021.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 15% về mức 8,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí tài chính tăng mạnh 84% lên mức 344 tỷ đồng do chi phí lãi vay lên tới 279 đồng. Cả chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của F88 đều tăng vọt so với một năm trước.

Bù lại, F88 có khoản thu nhập khác hơn 200 tỷ đồng đến từ việc các khoản phạt khách hàng vi phạm điều khoản thanh toán trong hợp đồng và thanh lý tài sản đảm bảo của các hợp đồng nhóm Công ty cho vay mà khách hàng không trả được nợ. F88 cũng báo cáo về việc có khoản lợi nhuận khác hơn 200 tỷ nhưng không được thuyết minh chi tiết.  

Sau cùng, F88 báo lãi trước thuế 260 tỷ đồng, tăng hơn 300% so với một năm trước đó.

Gia An
#