Phong trào thi đua "lao động giỏi, lao động sáng tạo" ngành dầu khí

- 21:38, 22/06/2022

Với sự nỗ lực quyết tâm cao, trong giai đoạn 2017 - 2022, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã ra sức đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất trên mọi lĩnh vực. Trong đó, phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” được quan tâm hàng đầu, tạo động lực để mỗi người lao động Dầu khí vượt mọi khó khăn thử thách, tìm giải pháp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Tập đoàn.

Quyết tâm triển khai phong trào

Giai đoạn 2017 - 2022 là giai đoạn đặc biệt nhiều khó khăn và thử thách đối với PVN do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, giá dầu giảm sâu cùng những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn tới mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ của Tập đoàn, các đơn vị thành viên và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, tâm tư của người lao động Dầu khí.

Phong trào thi đua
Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể trong phong trào Xanh - Sạch - Đẹp

Để vượt qua những khó khăn thách thức đó, các cấp lãnh đạo, tổ chức Công đoàn, người lao động PVN với sự nỗ lực quyết tâm cao đã triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp, đặc biệt là ra sức đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất trên mọi lĩnh vực. Trong đó, phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” được quan tâm hàng đầu.

Trong 5 năm qua, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng phong trào thi đua trên cơ sở bám sát nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động của tập đoàn, từng đơn vị, từng công trình, dự án. Nhiều phong trào thi đua nổi bật, mang lại kết quả lớn thời gian qua có thể kể đến như Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức chỉ đạo và triển khai có hiệu quả chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” và gần đây nhất là Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phát động.

Phong trào thi đua
Những gương mặt dầu khí tiêu biểu

Bên cạnh đó, nhằm thúc đẩy và không ngừng phát triển phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và lao động sáng tạo trong công nhân lao động tập đoàn, trong 5 năm qua, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với tập đoàn phát động phong trào thi đua hàng năm với mục tiêu là phấn đấu hoàn thành về đích trước các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua trên các dự án công trình trọng điểm của tập đoàn, chỉ đạo và tổ chức Hội thi tay nghề ngành dầu khí (từ năm 2009 và được tổ chức 2 năm/lần), hội thi sáng tạo kỹ thuật hàng năm…

Một yếu tố mang tính quyết định làm nên thành công của những phong trào thi đua lao động sáng tạo chính là sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các cấp Công đoàn và người lao động trong toàn tập đoàn. Một mặt, Công đoàn tập trung công tác tuyên truyền đến toàn thể công nhân lao động trong đơn vị, một mặt phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị chuyên môn để định hướng phong trào thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của PVN;…

Tăng cường năng suất, chất lượng hiệu quả

Phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” do Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát động trong 5 năm qua đã thu được những kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của PVN và phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Nhiều đơn vị đã duy trì hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, tập trung vào các nội dung chính “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; điển hình như Vietsovpetro, PVEP, BSR, PVGas, PTSC, PVFCCo, PVCFC, PVD, PVPOWER, PVMTC…

Phong trào thi đua
Khen thưởng sáng tạo

Thông qua phong trào, từ các đơn vị tiêu biểu trong tập đoàn đã xuất hiện hàng ngàn đề tài, sáng kiến, giải pháp được công nhận áp dụng vào thực tiễn trong các lĩnh vực tìm kiếm thăm dò - khai thác Dầu khí; hóa - chế biến dầu khí; nhiệt và cơ khí chế tạo; công nghệ thông tin - tự động hóa - điện tử, sản xuất điện đạm… với tổng giá trị làm lợi ước tính hàng chục nghìn tỉ đồng và các lợi ích xã hội khác mà không thể tính ra giá trị bằng tiền.

Nhiều đề tài, sáng kiến/giải pháp được quyết định công nhận cấp tập đoàn; có nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng và huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn các cấp; Công đoàn Dầu khí Việt Nam khen thưởng 68 tác giả, đồng tác giả được công nhận sáng kiến cấp tập đoàn và 9 cá nhân được tặng Giấy chứng nhận Lao động sáng tạo cấp Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đặc biệt, kết quả đạt được trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo không chỉ thể hiện ở các số liệu về các danh hiệu, hình thức khen thưởng đạt được mà còn cho thấy sự phát triển đi lên của các đơn vị, của tập đoàn trong các lĩnh vực. Nhờ trải qua quá trình làm việc, học tập trong thực tiễn và từ các phong trào thi đua lao động sáng tạo nhiều năm qua, đội ngũ công nhân lao động Dầu khí đã mau chóng trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

Đến nay, tập đoàn đã có được đội ngũ công nhân lao động có trình độ cao, tay nghề vững, có khả năng đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển và hội nhập, đồng thời đây là nền tảng và cơ sở thuận lợi trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất và quản lý; là điều kiện tiên quyết để đưa tập đoàn vượt qua mọi khó khăn và phát triển bền vững.

Giai đoạn tới, với mục tiêu “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy nội lực trong công nhân lao động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc. Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả vì sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, vì việc làm, đời sống của người lao động”, Công đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đưa phong trào lao động sáng tạo của tổ chức Công đoàn luôn là phong trào thi đua nòng cốt, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của PVN.

Hoàng Yến