Nên cho thuê đất trả tiền một lần đối với dự án chiến lược

- Chủ Nhật, 12/03/2023, 06:40 - Chia sẻ

Góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ông Nguyễn Vũ Cao, Chủ tịch HĐQT Khang Land cho rằng, việc cho thuê đất trả tiền một lần phải được áp dụng đối với các dự án đầu tư quan trọng, có tính chiến lược và bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích.

3 - 5 năm điều chỉnh giá thuê một lần

- Định hướng sửa đổi Luật Đất đai 2013 là giảm trường hợp thuê đất trả tiền một lần và tăng những trường hợp trả tiền hàng năm nhằm tránh thất thu ngân sách. Ý kiến của ông như thế nào?

Luật Đất đai 2013 quy định, đối với cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, thì thời hạn thuê tối đa là 50 năm, và người thuê phải đóng đủ tiền thuê đất trước khi sử dụng đất. Nếu cho thuê đất trả tiền hàng năm, thì thời hạn thuê tối đa là 30 năm và người thuê có quyền ưu tiên tái thuê đất.

Ông Nguyễn Vũ Cao - Chủ tịch HĐQT Khang Land
Ông Nguyễn Vũ Cao - Chủ tịch HĐQT Khang Land

Theo quy định hiện hành, Nhà nước có thể cho thuê đất trả tiền hàng năm hoặc trả một lần cho cả thời gian thuê đối với dự án đầu tư lớn hoặc các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị mới... Cho thuê đất trả tiền một lần có thể gây ra một số vấn đề về quản lý và sử dụng đất, như sử dụng đất không đúng mục đích hoặc trục lợi từ việc mua bán, cho thuê lại đất, gây lãng phí tài nguyên đất đai và ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn. Vì vậy, khi sửa đổi Luật Đất đai, các trường hợp được cho thuê đất trả tiền một lần cần xem xét kỹ để tránh những rủi ro tiềm ẩn.

- Cụ thể việc cho thuê đất trả tiền một lần nên áp dụng với trường hợp nào, thưa ông?

- Theo tôi, việc cho thuê đất trả tiền một lần phải được áp dụng đối với các dự án đầu tư quan trọng, có tính chiến lược và bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích. Tuy nhiên, các dự án này cần được đánh giá và kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm sự minh bạch và công khai.

Do giá thuê có điều chỉnh theo thời gian và khu vực nên việc cho thuê dài hạn thu tiền một lần có thể sẽ gây thất thu ngân sách. Vì vậy tôi đề xuất giải pháp có thể ký hợp đồng thuê dài hạn, thu tiền một lần dựa trên giá tạm tính tại thời điểm và có điều chỉnh lên xuống theo định giá từng thời điểm sau 3 - 5 năm một, có thể giảm giá hoặc tăng giá theo thị trường.

Đặc biệt, việc cho thuê đất trả tiền hàng năm cũng cần được quản lý chặt chẽ để bảo đảm việc sử dụng đất đúng mục đích và tránh lãng phí tài nguyên. Cần có các chính sách hỗ trợ phù hợp đối với các đối tượng thuê đất, đặc biệt là các hộ nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng khó khăn khác, giúp họ sử dụng đất hiệu quả và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

- Theo ông, làm thế nào để cải thiện hiệu quả cho thuê đất?

- Tôi cho rằng cần nâng cao tính minh bạch và công khai trong việc đấu giá đất, cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê đất. Thúc đẩy áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý đất đai, từ đó tăng tính chính xác và minh bạch trong việc tính toán giá cho thuê đất. Tăng cường quản lý việc thu tiền thuê đất, bảo đảm người cho thuê đất phải đóng đầy đủ tiền thuê đất hàng năm và đầy đủ tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê. Điều chỉnh và cập nhật thường xuyên giá cho thuê đất, bảo đảm sự công bằng và hợp lý cho các bên liên quan. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giảm tình trạng đất đai bị bỏ hoang hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Bên cạnh đó, việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm là một trong những vấn đề cần được quan tâm.

Lấy ý kiến rộng rãi các bên liên quan

- sao vậy, thưa ông?

- Bởi vì việc chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê đất có thể dẫn đến tình trạng một bên sử dụng độc quyền đất, gây thiệt hại cho quyền lợi của các bên khác. Đồng thời, người cho thuê đất sẽ không kiểm soát được việc sử dụng đất của bên thứ ba, có thể gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, tình trạng ô nhiễm môi trường và thiệt hại đến quyền lợi của cộng đồng. Trong khi đó, hiện pháp luật chưa có quy định rõ ràng về việc chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm.

- Giải pháp cho vấn đề này như thế nào?

- Theo tôi, ban soạn thảo cần nghiên cứu và đề xuất các quy định mới để giải quyết các vấn đề về chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm, đồng thời giữ gìn quyền lợi của các bên liên quan. Đồng thời, phải tăng cường giám sát và kiểm tra để bảo đảm sự tuân thủ các quy định và hợp đồng được ký kết, đồng thời tạo ra sự minh bạch và công khai để tránh những việc làm sai và tranh chấp xảy ra. Thúc đẩy việc xây dựng các công trình, dự án theo tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn và an ninh cho cộng đồng, đồng thời tạo ra giá trị kinh tế cho xã hội.

Những sửa đổi này có thể giúp tăng tính minh bạch, công khai, chính xác và hiệu quả cho việc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền hàng năm. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định chính sách cuối cùng, cần có sự đánh giá cẩn thận và thảo luận giữa các bên liên quan. Do đó, việc sửa đổi Luật Đất đai lần này về các trường hợp được cho thuê đất trả tiền một lần và trả tiền hàng năm cần được thực hiện theo đúng quy trình và các quy định phù hợp, bảo đảm việc sửa đổi luật tạo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài nguyên đất đai của đất nước. Trước khi đưa ra các quy định mới, cần phải tiến hành đánh giá tác động của các quy định này đến các đối tượng liên quan, bao gồm chủ sở hữu đất, người thuê đất, nhà đầu tư, cộng đồng địa phương và xã hội.

- Xin cảm ơn ông!

Vũ Quang thực hiện