Kiểm toán nhà nước Việt Nam và CAAF đẩy mạnh hợp tác kiểm toán hoạt động

- Thứ Sáu, 17/03/2023, 18:45 - Chia sẻ

Ngày 17.3, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Quỹ Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada (CAAF) tổ chức Hội nghị sơ kết quan hệ đối tác giữa hai cơ quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh: Trong lĩnh vực quản trị công nói chung và hoạt động kiểm toán nói riêng, kiểm toán hoạt động ra đời và phát triển nhằm đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn quản lý và giám sát ngày càng cao mà các loại hình kiểm toán truyền thống khác không đáp ứng được.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam và CAAF đẩy mạnh hợp tác kiểm toán hoạt động -0
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Cananda và Chính phủ Việt Nam, CAAF luôn dành cho KTNN Việt Nam sự ủng hộ mạnh mẽ và hỗ trợ kỹ thuật quý báu, giúp KTNN Việt Nam tăng cường năng lực kiểm toán hoạt động thông qua Chương trình hợp tác giai đoạn 2012-2017 và tiếp tục kéo dài quan hệ hợp tác giai đoạn 2018-2025. Theo đó, CAAF đã tài trợ cho các Kiểm toán viên của KTNN Việt Nam sang học tập tại Canada; hỗ trợ KTNN Việt Nam tổ chức các hội thảo/khóa đào tạo trong lĩnh vực KTHĐ; xây dựng bộ tài liệu đào tạo căn bản về kiểm toán hoạt động; ban hành Chuẩn mực, Quy trình về kiểm toán hoạt động; tăng cường năng lực và tổ chức bộ máy kiểm toán hoạt động.

 “KTNN Việt Nam đã từng bước phát triển lĩnh vực kiểm toán hoạt động một cách bài bản cùng với nguồn lực hỗ trợ hiệu quả của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là CAAF. Từ thời điểm chưa thực hiện được hoạt động kiểm toán độc lập, bằng nội lực của mình kết hợp với hỗ trợ quốc tế, đến nay mỗi năng KTNN Việt Nam đã thực hiện trung bình khoảng 10 - 20 cuộc kiểm toán hoạt động với tỷ trọng số cuộc tăng dần theo từng năm. Sự hỗ trợ của CAAF nói riêng và của các đối tác phát triển nói chung dành cho KTNN Việt Nam là một trong những nguồn lực hữu ích giúp KTNN hoàn thiện cơ sở pháp lý, hoạt động chuyên môn, nhất là loại hình hoạt động kiểm toán, qua đó góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của KTNN Việt Nam trong nước và quốc tế, nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”-  Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam và CAAF đẩy mạnh hợp tác kiểm toán hoạt động -0
Phó Chủ tịch lâm thời CAAF Caroline Jorgensen phát biểu tại hội nghị

Theo Báo cáo đánh giá kết quả hợp tác giữa KTNN Việt Nam và CAAF, hai cơ quan bắt đầu mối quan hệ hợp tác vào năm 2008. Căn cứ nhu cầu của KTNN, CAAF đã lựa chọn hỗ trợ tăng cường lĩnh vực hoạt động kiểm toán dành cho KTNN và nội dung này trở thành mục tiêu hỗ trợ xuyên suốt của CAAF trong giai đoạn từ 2008 - 2025.

Thảo luận tại hội nghị, hai Bên đã trao đổi, thống nhất về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2023-2025 và định hướng hợp tác trong thời gian tới nhằm tăng cường năng lực hoạt động kiểm toán của KTNN với những hoạt động trọng tâm như: Tiếp tục triển khai công tác đào tạo dành cho đội ngũ công chức của KTNN về lĩnh hoạt động kiểm toán, tổ chức định kỳ từ 01 đến 02 chuyến công tác của CAAF để tổ chức các khóa đào tạo tại Việt Nam, mỗi năm lựa chọn 02 học viên để tham gia khóa đào tạo về hoạt động kiểm toán tại Canada. Xây dựng và hoàn thiện các bộ tài liệu về hoạt động kiểm toán với các chủ đề phù hợp với nhu cầu của KTNN. Trong đó, năm 2023 sẽ hoàn thiện và đưa vào đào tạo 4 bộ tài liệu với các chủ đề: Đào tạo phân tích nguyên nhân gốc rễ; Thu thập và phân tích bằng chứng; Sự tham gia của các đơn vị được kiểm toán; Kiểm toán bình đẳng giới. CAAF sẽ tiếp tục tăng cường giảng dạy các chủ đề mới để KTNN xem xét lựa chọn chủ đề phù hợp với nhu cầu của KTNN và triển khai xây dựng tài liệu đào tạo trong giai đoạn tới.

Ngoài ra, KTNN sẽ tổ chức các cuộc hoạt động kiểm toán với sự hỗ trợ từ chuyên gia CAAF; Thực hiện đánh giá Khung đo lường hoạt động kiểm toán của Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI PMF), nhằm hỗ trợ KTNN tự đánh giá hiệu quả hoạt động của mình so với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế tốt; Tăng cường các hoạt động hợp tác với các Ủy ban của Quốc hội để nâng cao vai trò giám sát, đánh giá các cuộc hoạt động kiểm toán và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán.

Bà Caroline Jorgensen - Phó Chủ tịch lâm thời CAAF bày tỏ sự đồng thuận cao về các nội dung đã được hai Bên trao đổi thảo luận tại hội nghị, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa hai Bên ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả và tiếp tục đồng hành với KTNN Việt Nam trong việc nâng cao năng lực hoạt động kiểm toán trong thời gian tới.

Bà Caroline Jorgensen cho biết: Sau 15 năm hợp tác với KTNN Việt Nam, các chuyên gia của CAAF luôn nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ các cán bộ của KTNN Việt Nam cũng như học tập được rất nhiều kiến thức chuyên môn từ KTNN Việt Nam. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai Cơ quan để cùng nhau chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường năng lực. CCAF cam kết sẽ dành ưu tiên cao nhất trong quá trình hợp tác trong thời gian tới để giúp KTNN Việt Nam thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2021-2030 về phát triển hoạt động kiểm toán.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam và CAAF đẩy mạnh hợp tác kiểm toán hoạt động -0
Toàn cảnh hội nghị

Kết thúc hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, KTNN Việt Nam hiện đã ban hành Chiến lược phát triển đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030) với mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2026-2030 tăng cường hoạt động kiểm toán, kiểm toán chuyên đề, kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán môi trường đạt tỷ lệ khoảng 30% đến 40% số lượng các cuộc kiểm toán hằng năm; đồng thời phát triển đa dạng hóa các nội dung kiểm toán, từng bước tăng cường các cuộc hoạt động kiểm toán, kiểm toán chuyên đề, kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán môi trường và các nội dung, lĩnh vực kiểm toán mới. Ngoài ra, Chiến lược cũng xác định cần nâng cao năng lực của KTNN Việt Nam trong việc trao đổi thông tin và hợp tác với các cơ quan giám sát và các bên hữu quan khác.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, KTNN Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Canada, CAAF và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, trong đó có Ủy ban Tài chính – Ngân sách và Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

Đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả, thực chất của Chính phủ Canada và CAAF dành cho KTNN Việt Nam, Tổng Kiểm toán khẳng định: Kết quả tích cực giai đoạn vừa qua là tiền đề quan trọng để KTNN Việt Nam tiếp tục phát triển loại hình hoạt động kiểm toán theo đúng tinh thần của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, trong đó chú trọng phát triển chất lượng các cuộc hoạt động kiểm toán, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và kết hợp hài hòa giữa đúc rút từ thực tiễn với tiếp thu kinh nghiệm của các nước phát triển.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Canada và Việt Nam, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn chúc mừng tình hữu nghị giữa hai quốc gia, chúc mừng mối quan hệ giữa Nhân dân hai nước ngày một sâu sắc, gắn bó; chúc cho mối quan hệ hợp tác giữa KTNN Việt Nam và CAAF ngày càng hiệu quả, thiết thực và đi vào chiều sâu.

Tin và ảnh: Minh Hương
#