Khẩn trương trả lời khiếu nại, kiến nghị của đơn vị kiểm toán

- Thứ Sáu, 13/10/2023, 12:05 - Chia sẻ

Đây là yêu cầu của Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn tại cuộc họp giao ban công tác quý III.2023 của Kiểm toán Nhà nước vào chiều 12.10.

Khẩn trương trả lời khiếu nại, kiến nghị của đơn vị kiểm toán -0
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh Báo Kiểm toán

Theo Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý III và kế hoạch công tác quý IV.2023, trong quý III, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng như: hoàn thành Báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước và dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2024 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng trong quý III, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023 bảo đảm khách quan, minh bạch; tổ chức thành công các Đoàn công tác do lãnh đạo cấp cao của Kiểm toán Nhà nước dẫn đầu thăm, làm việc và tham dự các Hội nghị quốc tế; tổ chức thành công Hội nghị người đứng đầu ba cơ quan Kiểm toán Nhà nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10; phối hợp cung cấp kịp thời các báo cáo, tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng...

Trong công tác kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2024 và kế hoạch kiểm toán trung hạn 2024 - 2026; hoàn thiện dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2024 và dự thảo Báo cáo thuyết minh dự kiến kế hoach kiểm toán năm 2024 gửi Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời gửi lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan; làm việc với Thanh tra Chính phủ để rà soát kế hoạch kiểm toán, tránh chồng chéo giữa hai cơ quan.

Cùng với đó, Kiểm toán Nhà nước cũng chuẩn bị các tài liệu phục vụ các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham gia thảo luận về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; tổng hợp ý kiến các đơn vị để xây dựng ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024…

Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước đã xây dựng Báo cáo việc thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước đối với niên độ ngân sách nhà nước năm 2021, 2020 và năm 2019 trở về trước đến 31.3.2023" gửi Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội và phối hợp tổ chức Phiên giải trình “Việc thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước đến hết niên độ ngân sách nhà nước năm 2021" vào ngày 8.9.2023.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện công tác của Kiểm toán Nhà nước vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán tại một số đơn vị thấp; việc xây dựng văn bản tại một số đơn vị còn chậm tiến độ…

Khẩn trương trả lời khiếu nại, kiến nghị của đơn vị kiểm toán -0
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Báo Kiểm toán

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn bày tỏ đồng tình với các nội dung trong dự thảo Báo cáo. Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị kiểm toán tập trung thực hiện tốt các cuộc kiểm toán còn lại của năm theo kế hoạch, phương án được duyệt.

Song song với đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán, chất lượng kết luận kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; phối hợp thường xuyên với các đơn vị được kiểm toán, đôn đốc việc thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; bố trí nhân sự phù hợp, khẩn trương trả lời khiếu nại, kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán.

Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh thực hiện "số hóa", ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hoạt kiểm toán; công khai kết quả thực hiện số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin của từng đơn vị.

Đặc biệt, các đơn vị cần phối hợp chuẩn bị báo cáo để phục vụ tốt nhất cho Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và nghị quyết của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4; hoàn thành công tác tổng hợp báo cáo kết quả kiểm toán chuyên đề theo Nghị quyết số 43/2022/QH15...), Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Thiên An
#