Đấu giá biển số đẹp thành công, Công ty tổ chức đấu giá được hưởng bao nhiêu tiền?

- Thứ Hai, 18/09/2023, 09:38 - Chia sẻ

Vừa qua, cuộc đấu giá đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô-tô đã thành công.

Theo đó, từ 9 đến 17 giờ ngày 15.9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá biển số xe ô-tô Phiên đấu giá thứ nhất, bao gồm 11 biển số xe ô-tô của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (19A-555.55; 30K-555.55; 15K-188.88; 99A-666.66; 36A-999.99; 43A-799.99; 47A-599.99; 51K-888.88; 98A-666.66; 65A-399.99 và 30K-567.89).

Giá trúng đấu giá cao nhất: 32.340.000.000 đồng; Giá trúng đấu giá thấp nhất: 650.000.000 đồng; Tổng số tiền trúng đấu giá: 82.325.000.000 đồng.

Đấu giá biển số đẹp thành công, Công ty tổ chức đấu giá được hưởng bao nhiêu tiền? -0
Thông báo trúng đấu giá biển đẹp.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản, Bộ Công an ban hành văn bản phê duyệt kết quả đấu giá.

Bộ Công an gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô-tô vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an.

Ngay sau khi nhận đủ số tiền trúng đấu giá, Bộ Công an cấp hóa đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số xe ô-tô trúng đấu giá gửi vào hòm thư điện tử cho người trúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe.

Theo cơ quan chức năng thông tin, với mỗi biển đấu giá thành công, tổ chức đấu giá sẽ được trả thù lao bằng 8% giá khởi điểm. Ngoài thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản là 10.000 đồng một biển số ô-tô đưa ra đấu giá.

Gia An
#