Điểm sáng kinh tế Việt Nam hai tháng đầu năm 2021 

Xem với cỡ chữ
“Làn sóng” đại dịch Covid-19 thứ 3 đã tác động tới nền kinh tế Việt Nam và những rủi ro, biến động vẫn tiềm ẩn phía trước. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được đà phục hồi với nhiều dấu hiệu khởi sắc…