Quảng Trị trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022

- Thứ Tư, 23/11/2022, 06:26 - Chia sẻ

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Lễ trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022 và Phát động phong trào thi đua sáng tạo, phát triển sản xuất sản phẩm CNNT.

Theo ban tổ chức, tham gia chương trình bình chọn sản phẩm lần này có 29 bộ hồ sơ của 24 cơ sở CNNT đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu. Các sản phẩm lần này chủ yếu tập trung vào sản phẩm thủ công mỹ nghệ (4 hồ sơ); chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm (25 hồ sơ).

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, hồ sơ tham gia bình chọn năm nay tuy có sự đầu tư, chuẩn bị tương đối tốt nhưng sản phẩm tham gia vẫn chưa đa dạng về chủng loại, phong phú về hàng hóa. Bên cạnh đó, tốc độ phát triển doanh nghiệp của tỉnh còn chậm, đặc biệt doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất CNNT còn rất hạn chế nên có ít hồ sơ mới đăng ký tham gia…

Có 22 sản phẩm/bộ sản phẩm của 19 doanh nghiệp, cơ sở được chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022. Hội đồng bình chọn đã trao 1 giải Nhất và 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 2 giải Khuyến khích cho các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022.

Để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại; góp phần thúc đẩy phát triển CNNT, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị Sở Công thương phát huy hơn nữa vai trò nhiệm vụ của mình, nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực, khuyến khích phát triển sản phẩm mới; cùng với các sở, ngành, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ cho các doanh nghiệp mở rộng, phát triển sản xuất.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để tích cực tham gia vào hoạt động bình chọn. Các địa phương cần quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt công tác bình chọn cấp huyện, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp tại địa phương nâng cao chất lượng sản phẩm…

Minh Hương